direktor-arsovic-100x120 Dobrosav Arsović, direktor
dusan-macura-83x83 Dušan Macura, rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
Ilija-Drljaca-83x100 Ilija Drljača, rukovodilac Sektora za razvoj, energetsko planiranje i investicije
Dragan-Vukojicic-83x100 Dragan Vukojičić, rukovodilac Sektora za komercijalne poslove
Biljana-Grabez-83x100 Biljana Grabež, rukovodilac Sektora za ekonomske, finansijske i planske poslove
Dušan Teofilović, rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove
Mr Tatjana Savić Šikoparija, rukovodilac Centra za odnose s javnošću
Neven-Radman-83x100 Neven Radman, rukovodilac Centra za informacione tehnologije