• Nenad Barac, direktor
  • Svetlana Sudžum, izvršni direktor
  • Dušan Macura, rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
  • Josip Polc, rukovodilac Sektora za razvoj, energetsko planiranje i investicije
  • Dragan Vukojičić, rukovodilac Sektora za komercijalne poslove
  • Biljana Grabež, rukovodilac Sektora za ekonomske, finansijske i planske poslove
  • Dr Tatjana Savić Šikoparija, rukovodilac Centra za odnose s javnošću
  • Neven Radman, rukovodilac Centra za informacione tehnologije
  • Dušan Teofilović, rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove