Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana“ Novi Sad, odnosno rukovodstvo i svi zaposleni orijentisani su na stalno unapređivanje svog poslovanja, pre svega putem unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga i povećanja produktivnosti, na način koji ne narušava životnu sredinu i zdravlje i bezbednost zaposlenih.
Rukovodstvo integrisanog sistema menadžmenta definiše opšte i merljive posebne ciljeve, programe ispunjenja postavljenih ciljeva, preispituje postignute efekte i učinke, redefiniše ciljeve, sprovodi preventivne i korektivne mere i time unapređuje efektivnost i efikasnost integrisanog sistema menadžmenta.
Usvojeni su sledeći principi politike integrisanog sistema menadžmenta:
• stalno praćenje i primena najnovijih tehnoloških dostignuća i iskustava u cilju obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga, koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika;

• dosledna primena i stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta, u skladu sa zakonskim regulativama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;

• odgovornost svih zaposlenih za primenu propisane dokumentacije i funkcionisanje integrisanog sistema menadžmenta u pogledu postizanja traženog kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

• integrisanim sistemom menadžmenta obuhvaćene su sve poslovne funkcije koje svojim delovanjem obezbeđuju zahtevani kvalitet procesa, bezbednost zaposlenih, zaštitu životne sredine i zdravlje i bezbednost zaposlenih, a to se ostvaruje putem saopštavanja na svim nivoima u organizaciji;

• sa svim zainteresovanim stranama ostvarujemo partnerski – obostrano koristan odnos;

• redovno osposobljavanje zaposlenih za izvršenje radnih aktivnosti, aktivnosti po pitanju zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

• mere za unapređivanje poslovanja rukovodstva: redovnim preispitivanjima sistema (sa posebnim osvrtom na preispitivanje opštih i posebnih ciljeva), sprovođenjem internih i eksternih provera i primenom korektivnih i preventivnih mera, po potrebi;

• blagovremena analiza, informisanje i izveštavanje o mogućnosti pojave rizičnih i vanrednih situacija, otkaza i opasnih okolnosti ili stanja na radnim mestima ili u procesima rada;

• preduzimanje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika u pogledu zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

• saopštavanje politike svim osobama koje rade za Preduzeće, partnerima i javnosti uopšte i

• društvene odgovornosti Preduzeća.

Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode, razvijaju i unapređuju kulturu kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Za sprovođenje politike integrisanog sistema menadžmenta odgovoran je direktor.
Politika je prihvaćena od strane rukovodstva i obavezujuća je za sve zaposlene u Preduzeću.

Direktor

JKP „Novosadska toplana“