Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Политика интегрисаног система менаџмента

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, односно руководство и сви запослени оријентисани су на стално унапређивање свог пословања, пре свега путем унапређења квалитета производа и услуга и повећања продуктивности, на начин који не нарушава животну средину и здравље и безбедност запослених.

Руководство интегрисаног система менаџмента дефинише опште и мерљиве посебне циљеве, програме испуњења постављених циљева, преиспитује постигнуте ефекте и учинке, редефинише циљеве, спроводи корективне мере и тиме унапређује ефективност и ефикасност интегрисаног система менаџмента.

iso

Усвојени су следећи принципи политике интегрисаног система менаџмента:

 • стално праћење и примена најновијих технолошких достигнућа и искустава у циљу обезбеђења квалитета производа и услуга, које у потпуности задовољавају захтеве, потребе и очекивања корисника;
 • доследна примена и стално унапређивање интегрисаног система менаџмента, у складу са законским регулативама и захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001;
 • одговорност свих запослених за примену прописане документације и функционисање интегрисаног система менаџмента у погледу постизања траженог квалитета производа и услуга, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду;
 • интегрисаним системом менаџмента обухваћене су све пословне функције које својим деловањем обезбеђују захтевани квалитет процеса, безбедност запослених, заштиту животне средине и здравље и безбедност запослених, а то се остварује путем саопштавања на свим нивоима у организацији;
 • са свим заинтересованим странама остварујемо партнерски – обострано користан однос;
 • редовно оспособљавање запослених за извршење радних активности, активности по питању заштите животне средине, као и процеса заштите здравља и безбедности на раду;
 • посвећеност консултовању и учествовању радника, као и представника радника;
 • мере за унапређивање пословања руководства: редовним преиспитивањима система (са посебним освртом на преиспитивање општих и посебних циљева), спровођењем интерних и екстерних провера и применом корективних мера, по потреби;
 • благовремена анализа, информисање и извештавање о могућности појаве ризичних и ванредних ситуација, отказа и опасних околности, или стања на радним местима, или у процесима рада;
 • предузимање свих мера у циљу смањења нивоа ризика у погледу заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду;
 • саопштавање политике свим особама које раде за Предузеће, партнерима и јавности уопште и
 • друштвене одговорности Предузећа.

Право и обавеза свих запослених је да спроводе, развијају и унапређују културу квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду.

За спровођење политике интегрисаног система менаџмента одговоран је директор.

Политика је прихваћена од стране руководства и обавезујућа је за све запослене у Предузећу.

 Нови Сад, 23.06.2020.

Директор
ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.