ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад

Назив: ЈКП „Новосадска топлана” Нови Сад
Оснивач: Скупштина Града
Датум оснивања: 25. септембар 1961. године
Седиште: Нови Сад, Владимира Николића 1
Основна комунална делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде
Директор: Добросав Арсовић
Број потрошача: 96.013 стамбених и 7.868 пословних потрошача, ТПВ 33.190
Грејно подручје: Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци
Технички систем: систем даљинског грејања
Топологија: Управа, 6 топлотних извора, ГРС и „ТЕ-ТО Нови Сад”
Снага у МW: 671,3 МW- топлотни извори Топлане , 332 МW  – „ТЕ-ТО Нови Сад”;
902 МW – топлотни конзум
Основни енергент: природни гас
Укупна дужина вреловода: 220,1 км
Укупан број подстаница: 3.832