ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
Владимира Николића 1
21102 Нови Сад

Назив: ЈКП „Новосадска топлана” Нови Сад
Оснивач: Скупштина Града
Датум оснивања: 25. септембар 1961. године
Седиште: Нови Сад, Владимира Николића 1
Основна комунална делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде
Директор: Добросав Арсовић
Број потрошача: 96.792 стамбених и 7.775 пословних потрошача, ТПВ 33.454                          Грејно подручје: Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци                                        Технички систем: систем даљинског грејања                                                                         Топологија: Управа, 6 топлана, ГРС и „ТЕ-ТО Нови Сад”                                                              Снага у МW: 671,3 – ЈКП „Новосадска топлана”, 332 – „ТЕ-ТО Нови Сад”; 902 МW – топлотни конзум                                                                                                                                                         Основни енергент: природни гас                                                                                                      Укупна дужина вреловода: 221,5 км                                                                                              Укупан број подстаница: 3.832