Energetska efikasnost kao deo svakodnevice

U vremenu u kome živimo energija je dragocena i deficitarna, i sve je teže obezbediti njene stabilne izvore, a energetska efikasnost postaje neizostavni deo života savremenog čoveka. Energetska efikasnost podrazumeva skup mera u cilju smanjenja potrošnje energije i tendencija je da pitanje energetske efikasnosti polako ulazi u sve sfere našeg života i da se razvija odgovornost pojedinca po ovom pitanju. Navike pojedinaca teško se i sporo menjaju i da bi se došlo do tog cilja treba dosta vremena i rada. Zato Toplana koristi svaku priliku da svoje potrošače edukuje o energetskoj efikasnosti i to, pre svega, u onome što je u domenu proizvođača toplotne energije – da je jedna od mera energetske efikasnosti i mera čuvanja toplotne energije.