План јавних набавки

 

2018. година

План јавних набавки за 2018. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2018 годину

2017. година

План јавних набавки за 2017. годину

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину

Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину