Direktor

Ime i prezime:

Dobrosav Arsović

Lični podaci:
Datum rođenja:
Mesto rođenja:
18.01.1955.
Blace
Obrazovanje:
 • Osnovne akademske studije: Međufakultetsko odeljenje Ekonomskog fakulteta u Subotici i Pravnog fakulteta u Novom Sadu, odeljenje u Novom Sadu
 • Gimnazija: „Svetozar Marković“ Novi Sad
 • Osnovna škola: „Sonja Marinković“ Novi Sad
Profesionalni status: Diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera
Radno iskustvo: 37 godina
Kretanje kroz karijeru:
 • Direktor: JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad (2015 – );
 • V.D. direktora: JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad (2014 – 2015);
 • V.D. zamenika načelnika: Gradska uprava za finansije Grada Novog Sada (2012-2014);
 • Šef službe za plan, analizu i kontrolu: JKP „Tržnica“ Novi Sad (2001-2012);
 • Finansijski direktor: „Akva-mont“ DOO Novi Sad (1997-2001);
 • Rukovodilac komercijalne službe: „Agrovojvodina“ OOUR „Mašinoalat“ Novi Sad (1981-1997).
Radno iskustvo: U dosadašnjoj karijeri, stekao sam visoko stručna iskustva u komercijalnom, finansijskom poslovanju i upravljanju poslovanjem komunalnih preduzeća Novog Sada, a naročito:

 • praćenje i primena propisa iz oblasti javnih finansija;
 • priprema i izrada nacrta odluke o budžetu i završnog računa budžeta;
 • kontrola zahteva za plaćanje i odobravanje plaćanja, staranje o finansijskoj imovini i finansijsko planiranje;
 • izrada planova i programa rada preduzeća;
 • analiza programa rada, izrada izveštaja o poslovanju i izveštavanje Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine Grada Novog Sada;
 • izrada planova javnih nabavki i sprovođenje postupaka realizacije shodno Zakonu o javnim nabavkama;
 • vođenje poslovne politike cena komunalnih usluga i izrada kalkulacija istih i njihovih predstavljanja Upravnom i Nadzornom odboru i organima Skupštine Grada Novog Sada;
 • izrada dnevnih, mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja;
 • kontrola i nadzor obavljanja računovodstvenih poslova;
 • izrada periodičnih i godišnjih finansijskih obračuna i izveštaja o poslovanju;
 • izrada mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih procena finansijskog poslovanja preduzeća;
 • izrada projektnih zadataka, ugovaranje i finansijsko praćenje, kao i saradnja sa organima Skupštine Grada Novog Sada na realizaciji izgradnje građevinskih objekata komunalnih preduzeća;
 • komercijalno poslovanje.
Rad na računaru: Word, Excel, Internet
Strani jezik: Ruski
Lično: Oženjen, otac jednog deteta