Енергетска ефикасност као део свакодневице

У времену у коме живимо енергија је драгоцена и дефицитарна, и све је теже обезбедити њене стабилне изворе, а енергетска ефикасност постаје неизоставни део живота савременог човека. Енергетска ефикасност подразумева скуп мера у циљу смањења потрошње енергије и тенденција је да питање енергетске ефикасности полако улази у све сфере нашег живота и да се развија одговорност појединца по овом питању. Навике појединаца тешко се и споро мењају и да би се дошло до тог циља треба доста времена и рада. Зато Топлана користи сваку прилику да своје потрошаче едукује о енергетској ефикасности и то, пре свега, у ономе што је у домену произвођача топлотне енергије – да је једна од мера енергетске ефикасности и мера чувања топлотне енергије.