ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ НОВИХ, НИЖИХ ЦЕНА УСЛУГА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ

 

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад обавештава своје потрошаче да ће трошкови испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде почети да се обрачунавају по новим, нижим продајним ценама, од 1. фебруара 2019. године.

Нове продајне цене по којима ће бити обрачунати трошкови испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде на фебруарским рачунима, приказане су у следећој табели:

КОРИСНИЦИ Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а Продајне цене топлотне енергије са ПДВ-ом Јединица мере
СТАМБЕНИ – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 4,75 5,23      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 221,74 243,91      дин./kW
ИЛИ
 – укупно по m2 82,03 90,23      дин./m2
ПОСЛОВНИ   – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 4,75 5,23      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 221,74 243,91      дин./kW
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА 203,91 224,301      дин./m3