POČETAK PRIMENE NOVIH, NIŽIH CENA USLUGA NOVOSADSKE TOPLANE

 

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad obaveštava svoje potrošače da će troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode početi da se obračunavaju po novim, nižim prodajnim cenama, od 1. februara 2019. godine.

Nove prodajne cene po kojima će biti obračunati troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na februarskim računima, prikazane su u sledećoj tabeli:

KORISNICI Prodajne cene toplotne energije bez PDV-a Prodajne cene toplotne energije sa PDV-om Jedinica mere
STAMBENI – GREJANjE
 – za utrošenu energiju 4,75 5,23      din./kWh
 – za instalisanu snagu 221,74 243,91      din./kW
ILI
 – ukupno po m2 82,03 90,23      din./m2
POSLOVNI   – GREJANjE
 – za utrošenu energiju 4,75 5,23      din./kWh
 – za instalisanu snagu 221,74 243,91      din./kW
TOPLA POTROŠNA VODA 203,91 224,301      din./m3