Oдлукa о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада
Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности производње и испоруке топлотне енергије из топлификационог система.

Одлуку можете преузети овде

Screen Shot 2015-08-06 at 1_35_40 PM