Akcija „Otvorena vrata Novosadske toplane“ – TO „Sever“ za Dan Grada, februar 2013.