U utorak, 9. jula 2019. godine, od 6 sati, zbog radova na Toplani „Zapad“, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte na toplotnim područjima Toplane „Zapad“ i Toplane „Jug“.

Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se istog dana, 9. jula 2019. godine, u večernjim časovima.

 

 

                                                           Centar za odnose s javnošću