Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

О техничком систему

У саставу техничког система Новосадске топлане налази се 6 топлана, Главна разделна станица (ГРС), вреловодна мрежа дужине  228,7 км и  топлотне подстанице у зградама (3.026 примарне топлотне подстанице). Техничко-технолошку целину система чини и „Термоелектрана-топлана Нови Сад“, која је са системом повезана преко ГРС. Топлотне изворе чини 6 топлана и „ТЕ-ТО Нови Сад“. Три топлане: „Југ“, „Север“ и „Исток“ су повезане са „ТЕ-ТО Нови Сад“ повезним водовима преко Главне разделне станице (ГРС). Основни енергент који се користи у техничком систему Топлане је природни гас.

ТО ИСТОК Нови Сад Марка Миљанова 2
ТО ЗАПАД Нови Сад Футошки пут 6 A
ТО ЈУГ Нови Сад Владимира Николића 1
ТО СЕВЕР Нови Сад Бул. Јаше Томића 2
ТО ПЕТРОВАРАДИН Петроварадин Прерадовићева 115
ТО ДУДАРА Ср. Карловци. Доситеја Обрадовића 26
ГРС Нови Сад Венизелосова бб

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.