О техничком систему

У саставу техничког система Новосадске топлане налази се 6 топлана, Главна разделна станица (ГРС), вреловодна мрежа дужине  223,5 км и  топлотне подстанице у зградама (2.939 примарне топлотне подстанице). Техничко-технолошку целину система чини и „Термоелектрана-топлана Нови Сад“, која је са системом повезана преко ГРС. Топлотне изворе чини 6 топлана и „ТЕ-ТО Нови Сад“. Три топлане: „Југ“, „Север“ и „Исток“ су повезани са „ТЕ-ТО Нови Сад“ повезним водовима преко Главне разделне станице (ГРС). Основни енергент који се користи у техничком систему Топлане је природни гас.

NS-toplana-mapa-large

ТО ИСТОК Нови Сад Марка Миљанова 2
ТО ЗАПАД Нови Сад Футошки пут 6 A
ТО ЈУГ Нови Сад Владимира Николића 1
ТО СЕВЕР Нови Сад Бул. Јаше Томића 2
ТО ПЕТРОВАРАДИН Петроварадин Прерадовићева 115
ТО ДУДАРА Ср. Карловци. Доситеја Обрадовића 26
ТО МИШЕЛУК Петроварадин Вуковарска 29
ГРС Нови Сад Венизелосова бб