Toplotno područje Toplane „Dudara“ obuhvata sledeće ulice:

Dositeja Obradovića

Gavrila Principa

Karlovačkih đaka