Informisanje korisnika putem SMS-a

U cilju omogućavanja pravovremene i direktne informacije o prekidu u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode, Novosadska toplana pruža svojim korisnicima još jedan vid informisanja – informisanje putem SMS-a.

Novosadska toplana blagovremeno obaveštava sve korisnike, koji su dostavili neophodne podatke za slanje servisnih informacija putem SMS-a, o prekidima u isporuci toplotne energije. Takođe, ovim putem se obaveštavaju korisnici i o uzroku prekida grejanja i isporuke tople vode, kao i o početku i predviđenom završetku radova na saniranju kvara. Radovi, o kojima je reč, odnose se na otklanjanje havarija na vrelovodnoj mreži, što je u nadležnosti Novosadske toplane, i na intervencije na kućnim instalacijama, koje su u nadležnosti preduzeća s kojim vlasnici stanova i poslovnih prostora imaju sklopljen ugovor o održavanju kućnih instalacija.
Obaveštavanje korisnika putem SMS-a je besplatno! Savremenu uslugu informisanja putem SMS-a Novosadska toplana pruža svim svojim korisnicima koji dostave podatke o adresi i broju mobilnog telefona Odseku za odnose s potrošačima.

Vaše ime (obavezno):

Vaša adresa:

Broj telefona:

Unesite kod sa slike: captcha

Pozivamo Vas da upišete svoje podatke u postojeći formular kako biste mogli da primate obaveštenja o prekidima u isporuci toplotne energije putem SMS-a.