Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад
Владимира Николића 1
21102 Нови Сад

Назив: ЈКП „Новосадска топлана” Нови Сад
Оснивач: Скупштина Града
Датум оснивања: 25. септембар 1961. године
Седиште: Нови Сад, Владимира Николића 1
Основна комунална делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде
Директор: Добросав Арсовић
Број потрошача: 99.135 стамбених и 7.841 пословних потрошача, потрошача топле воде 34.202
Грејно подручје: Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци
Технички систем: систем даљинског грејања
Снага у МW: 690,5 MW – ЈКП „Новосадска топлана”, 332 МW – „ТЕ-ТО Нови Сад”; 903 МW – топлотни конзум
Основни енергент: природни гас
Укупна дужина вреловода: 228,7 км
Укупан број топлотних подстаница: примарних 2939