U cilju unapređenja kvaliteta komunikacije sa korisnicima usluga i primene mera prevenicije prenošenja virusa COVID-19 neposrednim kontaktom, od danas, 14. decembra 2020. godine, sa radom počinje novi SMS servis Novosadske toplane za prijavu reklamacija na kvalitet usluga. 

Korisnicima se otvara nova mogućnost da na brojeve telefona 064/8181580 i 064/8181581 svakog dana od 6 do 22 časa, putem SMS poruke prijave reklamaciju na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. U SMS poruci je potrebno navesti ime i prezime, tačnu adresu, sprat i broj stana na koji se reklamacija odnosi, kao i kratak opis reklamacije, a sve u cilju što efikasnijeg rešavanja prijavljenog problema.

Navedeni brojevi telefona služiće ISKLjUČIVO za prijavu reklamacija putem SMS poruke i apelujemo na korisnike usluga da pomenute brojeve ne koriste u druge svrhe.

Podsećamo da su, za sva pitanja i reklamacije na kvalitet usluge, korisnicima na raspolaganju i brojevi telefona 423-712, 420-853 kao i mogućnost pozivanja broja 0800-100-021 svakog dana od 6 do 22 časa. Korisnici mogu da nam se obrate i putem mejl adrese osj@nstoplana.rs . U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, zbog hitnosti intervencije i dostupnosti telefona korisnicima 24 sata, potrebno je pozvati na broj telefona 4881-105, koji je na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.

S obzirom na epidemiološku situaciju molimo korisnike usluga da se za sva pitanja i reklamacije Preduzeću obraćaju telefonskim ili putem mejla, kako bismo mogućnost prenošenja virusa sveli na minimum. Ukoliko korisnici imaju preku potrebu da dođu lično, podsećamo da su prostorije Korisničkog centra, u Ulici Vladimira Nikolića broj 1, otvorene radnim danima od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 15 časova, uz striktno sprovođenje svih mera prevencije širenja virusa. Za predaju dokumenata šalter Pisarnice otvoren je radnim danima od 7 do 15 časova.

Centar za odnose s javnošću