U utorak, 8. septembra 2020. godine, od 7 sati, zbog radova na Toplani „Zapad“, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte na toplotnom području Toplane „Zapad“.

Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se u toku noći između 8. i 9. septembra 2020. godine.

Centar za odnose s javnošću