Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад константно унапређује пословање у области заштите животне средине. Како достићи највише еколошке стандарде у производњи и дистрибуцији топлотне енергије једно је од питања којима се непрестано баве тимови стручњака у Топлани. Од производње топлотне енергије, па до одлагања отпада, води се рачуна да се елиминише свака врста загађења и угрожавања животне средине како се не би нарушилo здравље локалног становништва и како би се будућим нараштајима оставило ненарушено природно окружење.

Заштита животне средине зато и јесте један од приоритета Новосадске топлане као друштвено одгoворног предузећа.