У току грејне сезоне:

Корисници могу да поднесу захтев за пражњење због радова на кућној инсталацији ради санације кварова који су примећени током грејне сезоне. Цена пражњења кућних инсталација у току грејне сезоне, према Одлуци Управног одбора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад од 16.08.2012. године, износи 2.334,00 динара.

Ван грејне сезоне:

Захтев за пражњење кућне инсталације корисници могу да поднесу и ван грејне сезоне, када цена услуге пражњења према Одлуци ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад од 16.08.2012. године, износи 2.131,00 динара.

У случају да  након пражњења објекта, а пре новог пуњења, има потребу за радовима на кућној инсталацији нови корисник који се снабдева топлотном енергијом преко исте кућне инсталације, тај корисник је дужан да  уплати износ од 720,00 динара за трошкове контроле припреме.

У грејној сезони (услед хаварија):

У случају потребе за хитним уласком у топлотну подстаницу због цурења на инсталацији грејања и топле потрошне воде потребно је назвати Службу рекламација ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад на број телефона 021 4881 105.

Овде можете преузети образац Захтев за пражњење кућне инсталације грејања у .pdf формату. Преузмите образац
Овде можете преузети образац Захтев за затварање топле потрoшне воде у .pdf формату. Преузмите образац
Овде можете преузети образац Захтев за откључавање у pdf формату. Преузмите образац
Како попунити уплатницу? Преузмите упутство