U toku grejne sezone:

Korisnici mogu da podnesu zahtev za pražnjenje zbog radova na kućnoj instalaciji radi sanacije kvarova koji su primećeni tokom grejne sezone. Cena pražnjenja kućnih instalacija u toku grejne sezone, prema Odluci Nadzornog odbora JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad od 20.02.2019. godine, iznosi 2.334,00 dinara.

Van grejne sezone:

Zahtev za pražnjenje kućne instalacije korisnici mogu da podnesu i van grejne sezone, kada cena usluge pražnjenja prema Odluci JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad od 20.02.2019. godine, iznosi 2.131,00 dinara.

U slučaju da  nakon pražnjenja objekta, a pre novog punjenja, ima potrebu za radovima na kućnoj instalaciji novi korisnik koji se snabdeva toplotnom energijom preko iste kućne instalacije, taj korisnik je dužan da  uplati iznos od 720,00 dinara za troškove kontrole pripreme.

U grejnoj sezoni (usled havarija):

U slučaju potrebe za hitnim ulaskom u toplotnu podstanicu zbog curenja na instalaciji grejanja i tople potrošne vode potrebno je nazvati Službu reklamacija JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad na broj telefona 021 4881 105.

Ovde možete preuzeti obrazac Zahtev za pražnjenje kućne instalacije grejanja u .docx formatu. Preuzmite obrazac
Ovde možete preuzeti obrazac Zahtev za zatvaranje tople potrošne vode u .docx formatu. Preuzmite obrazac
Ovde možete preuzeti obrazac Zahtev za otključavanje u .docx formatu. Preuzmite obrazac
Kako popuniti uplatnicu? Preuzmite uputstvo