Od ponedeljka, 08.04.2019. godine, Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad, vršiće ispitivanje distributivne mreže sistema daljinskog grejanja na području Toplane „Zapad“.

Tokom ispitivanja koristiće se Hydrocol 801, fluorescentni indikator za bojenje u detekciji mesta curenja u sistemima daljinskog grejanja. Cilj bojenja vode je rana detekcija curenja na distributivnoj mreži na mestima koja su do sada bila teško uočljiva i koja su izazivala velike gubitke vode na distributivnoj mreži.

 

Indikator Hydrocol 801 je bezopasna materija, a metoda rane detekcije mesta curenja u sistemima daljinskog grejanja upotrebom Hidrocol-a 801 primenjuje se u svim razvijenim evropskim zemljama i u potpunosti je bezbedna, bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi  i životnu sredinu. Vodeći se pozitivnim iskustvima Nemačke, Danske, Švedske i ostalih evropskih zemalja, Novosadska toplana opredelila se za ovu neinvazivnu metodu rane detekcije curenja na mreži, a sve u cilju prevencije havarija i pružanja kvalitetne i kontinuirane usluge korisnicima. 

 

Molimo građane da, ukoliko primete fluorescentno žuto zelenu obojenu vodu na javnim površinama i u slučaju da obojena voda probije u sistem tople potrošne vode, to odmah prijave Korisničkom servisu Novosadske toplane pozivanjem brojeva telefona 420-853, 423-712 i 0800-100-021, od 6 do 22 časa, sa prijavom tačne adrese mesta na kojem su primetili boju.

 

Zahvaljujemo se na razumevanju i saradnji.

 

 

Centar za odnose s javnošću