Javne nabavke

Rok za predaju dokumentacije: Od: Do:

Vrste javnih nabavki:

Naziv javne nabavke Rok za predaju dokumentacije Vrsta javne nabavke
Nabavka i ugradnja rezervoara za TPV

26/08/2019

Otvoreni postupak
Nabavka za potrebe kafe kuhinje

26/08/2019

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kornelija Stankovića na K.P. 5731/1 i 5732/7

23/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Revizija plana upravljanja otpadom u skladu sa zakonskom regulativom

21/08/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Svetojovanska 16, ES 18/2018

20/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 30 u ulici Mičurinova

19/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 8-10 u ulici sestara Ninković u Novom Sadu

19/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Ognjena Price broj 1, ES 20/2019

16/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovoda i priključka za objekte u Branka Bajića blok IV

16/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 64 u ulici Futoška u Novom Sadu

15/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u delu ulice Valentina Vodnika, II faza

13/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda Trg Dositeja Obradovića 2-3, II faza

13/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od Radničke ulice i delu Sonje Marinković, II faza

13/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Usluge štampe

12/08/2019

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 19 u ulici Danila Kiša u Novom Sadu

08/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Radovi na dovođenju saobraćajnih površina u tehnički ispravno stanje

07/08/2019

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Vase Pelagić 14, II faza

05/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka izmenjivača toplote

05/08/2019

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 008 u bloku ulica Vojvođanska, Puškinova, Alekse Šantić, Vere Pavlović

05/08/2019

06/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 17 u ulici Janka Čmelika u Novom Sadu

02/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 6 u ulici Grozde Gajšin u Novom Sadu

02/08/2019

Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Bulevara oslobođenja prema garaži pokrajinskog MUP-a u Novom Sadu

02/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV – Kuhinja i apoteka, ES 34/2019

01/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključaka za objekat Avenija

01/08/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 19-21 u ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu

30/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV, Sudska medicina i patologija, ES 26/2019

29/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV – Klinika za dermatologiju i očne bolesti, ES 32/2019

29/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV, Upravna zgrada, ES 29/2019

29/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV-Staro prijemno, ES 24/2019

26/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Održavanje računarske i mrežne opreme

26/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Pregled i ispitivanje gasne instalacije

25/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV – Metadonski centar, ES 27/2019

24/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat Ćirila i Metodija bb parcela 4738

24/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV – Poliklinika, ES 40/2019

24/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Boška Vrebalova 12

23/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse

22/07/2019

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda na Bulevaru cara Lazara, od garaže do Merkatora

22/07/2019

24/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 141 do Bulevara cara Lazara 1 i od šahta 160 do Veljka Vlahovića br.7, sa priključcima za Pravni fakultet i proizvodne sisteme, 2. faza

19/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka zaporne armature

19/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV – Rehabilitacija 1, ES 37/2019

18/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Prošireno održavanje implementacije ORACLE EBS

18/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat KCV: Zavod za radiologiju, ES 28/2019

18/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji postrojenja TO Zapad, II faza

17/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV – Interna klinika, ES 39/2019

17/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV – Rehabilitacija 2, ES 38/2019

16/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka vozila radi zamene dotrajalih vozila

12/07/2019

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat KCV, Vešeraj, Tehnički sektor i Kotlarnica, ES 35/2019

12/07/2019

Kvalifikacioni postupak
Povezivanje šahtova distributivnog sistema na sistem daljinskog nadzora

11/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Obezbeđenje objekata

11/07/2019

Otvoreni postupak
Pregled elektroinstalacija niskog napona

10/07/2019

Javna nabavka male vrednosti
Sledeća stranica