Javne nabavke

Rok za predaju dokumentacije: Od: Do:

Vrste javnih nabavki:

Naziv javne nabavke Rok za predaju dokumentacije Vrsta javne nabavke
Servisiranje elektromotora sa toplotnih izvora

15/10/2020

Otvoreni postupak
Projektovanje, isporuka, ugradnja, povezivanje i integracija u sistem upravljanja analizatorskog sistema za monitoring nivoa CH4 u ložištu kotla K6 TO Zapad

07/10/2020

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Svetojovanska 18

05/10/2020

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Cankareva 3

02/10/2020

Kvalifikacioni postupak
Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Vase Stajića 18

02/10/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u bloku ulica Bulevar Evrope,Laze Nančića i Servo Mihalja

30/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića parcela 8334/1

29/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

28/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od Futoškog puta šaht Z 19 do ulice Anđe Ranković

25/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Usluge štampe

24/09/2020

Ugradnja sistema za merenje otpadnih voda na TO Sever

23/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Svetojovanska 3

22/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića na uglu sa Anđe Ranković

22/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje elektro radova na niskonaponskim postrojenjima: Adaptacija dela elektro opreme na diktir postrojenju TO JUG

21/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Servis „Oilon“ gorionika i gorioničke opreme

21/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje sistema besprekidnog napajanja na toplotnim izvorima

21/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Orlovića Pavla 9, ES 28/2020

18/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Ulici Orlovića Pavla 20

17/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na Bulevaru oslobođenja, parcela 7949

17/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat ugao A.Ranković i B.Brkića KP 8313/3, ES 40/2020

16/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Kopernikova 47, ES 39/2020

16/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za stadion Karađorđe – Atletski klub

16/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje elektro radova na niskonaponskim postrojenjima – Zamena unutrašnje rasvete na TO Zapad i GRS

15/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Šafarikova 27, ES 11/2020

11/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka sredstava za higijenu

11/09/2020

14/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Servisiranje ravne zaporne armature

11/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Servis i kalibracija analitičke opreme za monitoring emisije

11/09/2020

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Jovana Hranilovića 35, ES 10/2020

10/09/2020

Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat na Bulevaru Jovana Dučića 43 u Novom Sadu ES 42/2006

09/09/2020

Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Bačkoj ulici 17

09/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u Rumenačkoj ulici od broja 39 do 53

09/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Svetojovanska 18

07/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u bloku ulica Bulevar Evrope,Laze Nančića i Servo Mihalja, II faza

04/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đorđa Rajkovića 15a,II faza

04/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Đorđa Rajkovića 7,ES 01/2020

04/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Šafarikova 27

03/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima na toplotnim izvorima – Sanacija pomoćne opreme, II faza

03/09/2020

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Jovana Hranilovića 35

31/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka vozila više srednje klase radi zamene dotrajalog vozila

24/08/2020

Otvoreni postupak
Sanacija diktir i ostalih postrojenja i cevovoda

24/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Podrška i ažuriranje softverskog paketa za tehno-ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja

19/08/2020

26/08/2020

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Bulevar Patrijarha Pavla 11-13, ES 36/2020

18/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Bulevar Evrope, Laze Nančića-Lamela A, ES 34/2020

17/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat Orlovića Pavla 20, ES 26/2020

17/08/2020

Kvalifikacioni postupak
„Nabavka vozila radi zamene dotrajalih vozila“, oblikovana po sledećim partijama: Partija 1: Nabavka vozila radi zamene dotrajalih i Partija 2: Nabavka kamiona radi zamene dotrajalog.

14/08/2020

Otvoreni postupak
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse

13/08/2020

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva (dve godine)

13/08/2020

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Nikolajevska 6 u Novom Sadu ES 74/2019

13/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulicama Stevana Musića i Maksima Gorkog

13/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u Gajevoj ulici

12/08/2020

Kvalifikacioni postupak
Sledeća stranica